04.02.- 23.02.2020 majbritt:KESKUSTELUJA


04.02.-23.02.2020 majbritt:KESKUSTELUJA

Avoinna/Open: ti/tue - pe/fi 12.00-18.00, la/sat – su/sun 12-16

KESKUSTELUJA

Maalauksessa värit ja rakenne hakevat muotoaan kaksiuloitteisella pinnalla. Teos valmistuu sen omalla kielellä, kunnes tasapaino eri elementtien välillä löytyy.

Näyttelyn maalaukset ovat valmistuneet vuosien 2019–2020 aikana.

Tila gallerian neljäs näyttelyni on jatkumoa sarjalle näyttelyitä ja tekoja, joissa alueen yhteisö, näyttelyssä kävijät ja galleria ovat keskiössä. Työskentelyni taustalla vaikuttavat Tila galleriaan tekemäni aikaisemmat yhteisölliset teot (Malenan polku vuosina 2014 ja 2015 sekä Maalaus/Målning/Painting, 2018). Edellisten näyttelyiden ja nykyisen yhteys toisiinsa on pyrkimys keskustella tekojen kautta. 

  
Tervetuloa näyttelyyn! 

KESKUSTELUJA - diskussioner
I målningarna trevar färger och strukturer efter sin form på en tvådimensionell yta. Verket skapas på sitt eget språk, tills de olika elementen hittat en balans.
Målningarna i utställningen har blivit klara under åren 2019-2020.
Min fjärde utställning i Tila galleria är en fortsättning på en serie utställningar och handlingar där regionens samfund, utställningsbesökarna och galleriet är i fokus. De samhälleliga handlingar jag gjort tidigare i Tila galleria (Malenan polku åren 2014 och 2015 samt Maalaus/Målning/Painting, 2018) påverkar mitt arbete i bakgrunden. Sambandet mellan mina tidigare utställningar och den nuvarande är en strävan till diskussion genom handlingar.

Välkommen på utställning!

KESKUSTELUJA – discussions
Colours and structures are searching for their shape in the paintings. The artwork is made in its own language, until a balance between the elements is reached.
The paintings in the exhibtion are made during 2019 and 2020.
My fourth exhibition in the Tila galleria is a continuation of a series of exhibitions and actions, where the community in the area, the exhibition visitors and the gallery are the focal point. My previous communal actions (Malenan polku during 2014 and 2015, and Maalaus/Målning/Painting, 2018) in Tila galleria resonate in the background of my current work. The connection between my previous exhibitions and the current one, is an attempt to discuss through actions.

Welcome to the exhibition!


Taiteilijan yhteystiedot:
info@majbritt.fi