Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on lokakuu, 2022.

1.-29.10.2022 // Orgaaniset muodot // Tina Di Rubbo

Kuva
Olen suomalais-italialainen itseoppinut taiteen tekijä. Jo pienestä tytöstä asti minua on kiehtonut erityisesti maalaaminen. Viimeisten 10- vuoden aikana taideharrastukseni on oman työni ohella lähtenyt käyntiin luonnollisesti vahvasta sisäisestä halusta. Taidesuuntani lähentelee paikoitellen abstraktia ekspressiivisyyttä maalausten pohjana. Abstraktin ekspressionismin taiteilijoiden yhteisenä nimittäjänä toimi taiteen tekemisen mentaliteetti, jossa vastustettiin perinteistä suoritusta ja ennalta suunniteltua teknistä suoritusta. Itseilmaisussa pyrittiin vaistonvaraisuuteen ja spontaanisuuteen sekä taiteilijan tunnetilojen ja havaintojen yhdistämiseen kuvallisin keinoin. Omaan maalauksissani vahvat värit. Vahvojen värien epäsovinnainenkin yhteensopivuus on leimallista maalauksissani. Kiinnostavaa on värien sekoittuminen ja niiden omat ”uomat” kun värit etsiytyvät ja asettuvat lopullisesti paikkoihinsa. Pintojen jokainen rosoisuus kuuluvat maalauksiini. Mielenmaisemani on luonnossa, e