2.9.-10.9.2023 // PURO / BÄCK // Majbritt Huovila, Jaana Herttua

Tervetuloa Majbritt Huovilan ja Jaana Herttuan Puro/ Bäck näyttelyyn TILA Galleriaan 2.- 10.9.2023. Avajaisia vietetään 2. syyskuuta lauantaina klo 11-17. Näyttely on osa Konstrundan 2023 tapahtumaa. https://konstrundan.fi/fi/ateljeet/view-152142-1853

Kutsu Huivileikki-näyttelyn toiseen osaan: ”Ota sä sun oma huivi ja tule tähän viereen leikkimään”. Tässä on ”Hyvä paikka!” https://konstrundan.fi/fi/taiteen_perjantai/
Majbritt Huovila kutsui taidemaalari Jaana Herttuan näyttelyynsä Puro. Majbritt on maalannut omasta elämästään itselleen merkityksellisen kehän. Tämän elämänkehän laidalla on puro, jossa Majbritin ja Jaanan maalausprosessit kohtaavat.

MAJBRITT (Maikku) HUOVILA (s. 1966) on sipoolainen taidemaalari ja yhteisötaiteilija, hänen taiteelleen on leimallista vahva lataus ympäristön kokemiseen.
Hyvä paikka, 2023, on isolle pressulle sekatekniikalla tehty maalaus. Maalaukseni lähtökohtana on kehän keskellä oleva oma tila. Ympäröivillä kehillä ovat minulle merkitykselliset ihmiset ja asiat – luonto, tyhjyys, rauha ja kehä, joka suojaa. Kotitaloni piha on toiminut työhuoneenani. Saarnipuun varjo lankesi teoksen ylle ja alkoi varjoleikkinsä kuvapinnalla. Työskentelyprosessin aikana tarvitsin tilaa ja maalasin kaiken esittävän pois, koska se tuntui turhalta. Tuli tilaa läheisen puron äänimaailmalle, josta muodostui osa teosta, kun Chris Bradbury tuli sitä äänittämään.

JAANA HERTTUA (s. 1960) on helsinkiläinen taidemaalari, biologian ja maantiedon opettaja ja yhteisömuusikko, joka tutkii maalauksissaan elämän muutosprosesseja, transformaatiota.
Tsuru ei ole suru, vaan kurki, joka nousee lentoon ja kuljettaa tarinaani, 2001-2023, sekatekniikka paperille. Olen koonnut vuodesta 2001 vuoteen 2023 kuvapäiväkirjamerkintöjä, joista olen koostanut teokseni. Sen sisältö koostuu biologisista, seksuaalisista ja alkemiallisista teemoista. Sairastuin vakavaan koronaan, joka pysäytti vuodeksi ja antoi aikaa ja tilaa tutkia omaa sisäistä maailmaa. Siitä alkoi elämänmuutos ja tarinankerronta. Ihminen on keskeneräinen kangas, jota elämä kutoo. Näistä päiväkirjamerkinnöistä rakentuu tämä teoskokonaisuus, jossa solut, siittiöt ja käärme näyttelevät pääosaa.

TILA Galleria

Kalevankatu 40 / Kalevagatan 40 

Ma-pe 11-17 / Må-fre 11-17 00180 Helsinki La-su 11-16 / Lö-sö 11-16 tilagalleria.fI


Välkommen till Majbritt Huovilas och Jaana Herttuas utställning Puro/Bäck på TILA galleria 2-10.9.2023. Vernissagen är den 2 september kl. 11-17. Utställningen är en del av Konstrundan 2023. https://konstrundan.fi/sv/ateljeer/view-152673-1853

Inbjudan till Huivileikki/Duklek-utställningens andra del: “Ta du din egen duk och kom här brevid och lek”. Här är en “Bra plats!” www.konstrundan.fi/sv/konstens_fredag/
Majbritt Huovila bjöd in målaren Jaana Herttua till sin utställning Puro/Bäck. Majbritt har målat en för henne viktig ring av sitt eget liv. Vid livsringens kant finns en bäck där Majbrits och Jaanas målningsprocesser möts.

MAJBRITT( Maikku) HUOVILA (f. 1966) är målare och samfundskonstnär från Sibbo, hennes konst präglas av en stark laddning att uppleva miljön.
Hyvä paikka (Bra plats), 2023, är en målning i blandteknik på en stor presening.
Utgångspunkten för mina målningar är den egna platsen i mitten av ringen. De omgivande ringarna är människor och saker som är viktiga för mig – naturen, tomhet, lugn och ringen som skyddar. Min egen trädgård har varit mitt arbetsrum. Askträdets skugga föll över verket och dess skuggor började leka på bildytan. Under arbetsprocessen behövde jag utrymme och jag målade bort allt föreställande, för det kändes överflödigt. Det blev plats för den närliggande bäckens ljudvärld, som blev en del av verket då Chris Bradbury kom och spelade in det.

JAANA HERTTUA (f. 1960) från Helsingfors är målare, biologi- och geografilärare och samfundsmusiker, som undersöker livets förändringsprocesser, transformationer, i sina målningar.
Tsuru ei ole suru, vaan kurki, joka nousee lentoon ja kuljettaa tarinaani (Tsuru är inte sorg, utan en trana som flyger iväg och bär med sig min berättelse), 2001-2023, blandteknik på papper.

Jag har samlat bilddagboksanteckningar från åren 2001 till 2023 och sammanställt ett verk av dem. Verkets innehåll består av biologiska, sexuella och alkemiska teman.
Jag blev allvarligt sjuk av Covid-19, vilket bromsade mig för ett år och gav tid och rum för att utforska min egen inre värld. I och med det började en livsförändring och ett berättande. Människan är ett halvfärdigt tyg som vävs av livet. Den här verkhelheten, där celler, spermier och ormen spelar huvudrollerna, byggs upp av dessa bilddagboksanteckningar.